WACHTWOORD VERGETEN?

*

De kwaliteit van de dienstverlening van V.V.T. Europa wordt grotendeels gegarandeerd door borging van alle processen binnen onze automatisering. Alle processen, vanaf de offerte tot de factuur, zijn gelogd en worden automatisch verwerkt in een centraal beheerd systeem. Het gaat hier niet alleen om de interne processen, maar juist ook om de processen die plaatsvinden tijdens het het logistieke proces. Door de automatische aansluiting van processen, zowel bij V.V.T. Europa als bij de klant, kunnen alle te nemen stappen direct doorgang vinden voor een zo hoog mogelijk efficientie. Daarnaast dient de automatisering ook uw gemak.

Zo biedt V.V.T. Europa de mogelijkheid van digitale facturering en de optie om opdrachten direct in ons systeem te plaatsen. Deze efficiënte werkwijze vergroot de kans op succesvolle afronding van elk project.

De veiligheid van de te vervoeren lading is een belangrijk speerpunt binnen V.V.T. Europa. Onze organisatie heeft op vele manieren geïnvesteerd in mensen, middelen en diensten om een zo hoog mogelijke garantie af te kunnen geven met betrekking tot de veiligheid van transporten voor onze klanten. De statistieken ten aanzien van veiligheid bewijzen het gelijk. V.V.T. Europa staat voor haar dienstverlening.

V.V.T. Europa vervoert High Value en Vulnerable Cargo. Wij hebben daar een breed aanbod aan middelen en procedures voor. Standaardprocedures met betrekking tot truck- en ladingbeveiliging zijn voor ons van groot belang. Uiteraard hanteert iedere klant zijn eigen beveiligingsprocedures en daar passen wij ons graag op aan.

member of Tapa EMEASinds 2012 zijn wij TAPA Emea-gecertificeerd op basis van TSR-klasse 1. De vereniging Transported Asset Protection Association (TAPA) is een uniek forum dat wereldwijd producenten, logistiek dienstverleners, vervoerders, politie, justitie en andere belanghebbenden verenigt met het gemeenschappelijke doel de verliezen in de logistieke keten te beperken (bron: www.tapaemea.com).

standaard logoSGS voert jaarlijks audits uit op onze beveiliging en procedures. In 2010 zijn wij gecertificeerd door PACT GMBH voor het vervoer van hightech. Ook door PACT worden wij jaarlijks geaudit (zie www.kn-portal.com).

V.V.T. Europa hanteert een strikte aannameprocedure, inclusief een veiligheidsonderzoek voor al het personeel. Daarnaast worden alle medewerkers jaarlijks extern getraind op het gebied van International Security.

Het milieu is een belangrijke pijler binnen de huidige maatschappij, zowel nationaal als internationaal. V.V.T. Europa besteedt veel aandacht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Niet alleen voor onszelf, maar zeker ook voor toekomstige generaties. Wij gaan zorgvuldig om met mens en milieu en we investeren in onze mensen en ons middelen. V.V.T. Europa dringt emissies terug, beperkt de afvalstroom en zorgt voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Het proces van laden tot de uiteindelijke levering wordt volledig gestuurd door mensen met veel ervaring op het gebied van planning. Hierbij worden zij ondersteund door geautomatiseerde processen. Daarnaast zorgt V.V.T. Europa, met hulp van het uitgebreide intermodale netwerk, voor het combineren van routes en het sturen op deelladingen om zo het logistieke proces zo effectief mogelijk te laten verlopen.

Van alle logistieke processen worden gedetailleerde statistieken bijgehouden. Zo kunnen wij onder andere zien welke uitstoot is gegenereerd tijdens het vervoer. Door het meten en controleren van alle statistieken zorgt V.V.T. Europa voor een continue verbetering met respect voor natuur en milieu.

Daarnaast spant V.V.T. Europa zich maximaal in om haar medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving te bieden. We kijken hierbij naar arbeidsveiligheid, ergonomie en bescherming tegen agressie. Wij bieden onze medewerkers kansen zich te ontwikkelen door scholing en training. Dat houdt het werk uitdagend en draagt bij aan de kwaliteit van onze organisatie.

Een betere samenleving is in het belang van ons allemaal. Daarom vragen wij van onze partners eenzelfde inspanning om mens en milieu te ontzien.

V.V.T. Europa streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van diensten. Daarom besteedt V.V.T. Europa veel tijd aan het opleiden en instrueren van het personeel. Alle medewerkers volgen elk jaar externe trainingen, zowel op hun eigen vakgebied als op het gebied van International Security.

De flexibiliteit van een logistiek dienstverlener is heel belangrijk, juist op de momenten die voor ú belangrijk zijn.

Onze logistieke processen lopen 24 uur per dag en 7 dagen per week door, ook tijdens feestdagen. Door de 24/7 beschikbaarheid van ons personeel en materieel kan V.V.T. Europa altijd inspelen op uw logistieke behoefte. Heeft u een logistieke uitdaging in het weekend of tijdens de feestdagen? Wij staan voor u klaar.

Naast flexibiliteit in tijd speelt V.V.T. Europa in op uw behoefte wat betreft vervoer, materiaal, distributiekanalen, leveranciers en informatie. Een starre opstelling leidt tot weinig resultaat op de lange termijn en daarom denken wij graag met u mee. Door zorgvuldig opgebouwde samenwerkingsverbanden zijn wij in staat internationaal te schakelen op de momenten die er voor u toe doen. V.V.T. Europa werkt samen met partners die dezelfde kwaliteits- en veiligheidsnormen hanteren als wij. Heeft u specifieke wensen binnen uw organisatie? Wij gaan graag met u in gesprek om samen tot de beste oplossing voor u als klant te komen.

TOP